Ennen kaupungin perustamista Kaupunki perustetaan 1620 Satama Kaustarinlahdella Kahden sataman aikakausi Vuodesta 1885 nykypäivään Alkuun Sataman historia kuvina Sataman sivuille Sataman historiaa vuodesta vuoteen

 

 

Kauppa keskitetään

Kuningas Kustaa II Aadolfin merkantilistisen politiikan tavoitteena oli luoda Ruotsista voimakas kauppavaltio. Kaupunkeja perustettiin, jotta valtio voisi ohjata ja kontrolloida kauppaa, sekä kerätä entistä suurempi osa veroista rahana. Kauppa oli porvariston yksinoikeus, ja laajaa laitonta talonpoikaiskauppaa voitiin rajoittaa parhaiten tekemällä heidän kauppapaikoistaan kaupunkeja.

Tervanpoltto ja laivanrakennus olivat nostaneet Pohjanmaan taloudellista merkitystä suuresti, ja niinpä 1600-luvun alussa se sai ensimmäiset kaupunkinsa.

 
1600-luvulla laivat saattoivat purjehtia aivan kaupungin sydämeen. Torin rannassa lukee "Skute hamn", kuuttisatama. Täällä sijaitsi myös pakkahuone, jossa suoritettiin tullaus. Claes Claessonin kartta vuodelta 1649. Maanmittaushallituksen arkisto.
Koko kartta erillisessä ikkunassa.

 

Porvarit ja talonpojat

Kauppiastalonpojat olivat yhteisön ylintä kerrosta, joilla oli suuri vaikutusvalta paikallisessa hallinnossa ja talouselämässä. Ei ole siten sattumaa, että Kokkola 1620 perustettiin näiden johtomiesten kylien (Ristiranta ja Kvikant) maille, ja että heillä oli keskeinen asema myös porvareina uuden kaupungin alkuvaiheissa.

Kokkolan kauppa-alue määrättiin perustamiskirjassa 1620 seuraavasti:

"… Pyhäjoen, Kalajoen, Lohtajan, Kokkolan pitäjän ja Kruunupyyn rahvas on velvollinen viemään tavaransa kaupunkiin ja ne siellä porvaristolle myymään, eikä suinkaan ole sallittua, että muiden kaupunkien porvarit käyvät rahvaan kanssa kauppaa pitäjissä yleisiä markkinapaikkoja lukuun ottamatta…Kukaan maaseudulla asuva talonpoika ei myöskään saa harjoittaa purjehdusta, niin kuin tähän saakka on tapahtunut, vaan hänen on mentävä tavaroineen lähimpään kaupunkiin ja ne siellä myytävä."

Kauppa-alue ulottui siis Salon pitäjään eli nykyiseen Raaheen asti, ja Kokkola sai näin parhaan osan Oulun aikaisemmasta kauppa-alueesta, ja ohitti pian Oulun kauppakaupunkina.

 

Koko kartta (40 kt) erillisessä ikkunassa.

Kaupunginsalmi oli 1600-luvun puolivälissä parisataa metriä leveä ja sen ylittävä Pitkäsilta nimensä veroinen. Suuri osa porvareiden aitoista sijaitsi keskellä Suntia; todennäköisesti laivoja lastattiin myös suoraan niistä. Conrad Soveliuksen kopio Johan Persson Gäddan kartasta vuodelta 1664. K.H.Renlundin museo.

 

Satama Torikaudun päässä

Todennäköisesti satamapaikka oli käytössä Ristirannan kylässä jo ennen kaupungin perustamista. Kaustarinlahti oli joka tapauksessa mataloitunut jo niin paljon, ettei kaupunkia voitu perustaa Kirkonmäen vanhalle satama- ja markkinapaikalle.

Kaupungin ensimmäisen asemakaavan keskuksena oli tori, jolla sijaitsivat hallinnon ja kaupan kannalta keskeiset rakennukset, ja jonka välittömässä yhteydessä oli satama laitureineen.

Talonpojat kuljettivat tervan enimmäkseen talvisaikaan joko kaupunkiin tai sen lastauspaikkaan. Ei ole tiedossa, oliko Tervaholma lastauspaikka vielä kaupungin perustamisen jälkeenkin - sehän ei ollut kaupungin alueella. Ryövärinkari on saattanut olla yksi lastauspaikka, koska se toimi ainakin puutavaran varastopaikkana. 1647 sinne perustettiin pikiruukki, jota varten piti joka tapauksessa tuoda tervaa. Lastauspaikat oli myös Lohtajalla ja Kalajoella.

 

Koko kartta (88 kt, 1000 x 553) erillisessä ikkunassa.

Kokkolan kaupunginsalmi 1710. Oikealla Ryövärinkari, jolla sijaitsi tullitupa. Salmessa oleva saari on Puurokari, ja siinä näkyvät pisteet kauppiaiden aittoja. Riksarkivet.

 

Tervakauppaa

Ennen kuin terva saatiin lastata laivaan, oli sen laatu ja määrä tarkastettava. Tarkastuksen suoritti erityinen tehtävään valittu virkamies, tervavräkäri.

Alussa tervaa ja puutavaraa tuotiin suuressa määrin myös torille ja kauppiaiden pihoille. Vientimäärien kasvaessa tilanahtaus sekä tulipalonvaara pakottivat varastoimaan puutavaran Suntin suulle ja sittemmin Ryövärinkarille. Tervaa varastoitiin myös Suntissa sijaitseviin kauppiaiden aittoihin.

Tulipalo tuhosi kaupungin kokonaan 1664. Seuraavana vuonna kaupungille laadittiin uusi, säännöllinen asemakaava; tori ja satama säilyivät kuitenkin kutakuinkin aikaisemmilla paikoillaan.

 
Ajassa taaksepäin Alkuun Ajassa eteenpäin
Varhaisvaiheet Kaupunki syntyy Vanha satama Ykspihlajan esiinnousu Kehitys suursatamaksi
Kuvagalleria Sataman sivuille Kronologia