De tidigaste skedena Staden föds 1620 Den Gamla Hamnen Yxpila träder fram Utvecklingen till storhamn Till början Gamla fotografier från Yxpila Till hamnens huvudsida Viktiga händelser i hamnens historia suomeksi

 

Hamnens historia är alltid även en berättelse om förhållandet mellan människa och natur. I en tid då människan inte hade den utvecklande teknologin till sin hjälp var det i hög grad naturen som bestämde hur man rörde sig på havet.

Den kraftiga landhöjningen i gamlakarlebytrakten har i hög grad påverkat utvecklingen av bosättningen och näringarna, och då inte minst sjöfarten. I takt med att vattnet har dragit sig allt längre bort har människan varit tvungen att följa efter. Och flytta sin hamn.

 

Ca. 1200-1620
En fast bosättning uppstår. Nybyggarna som flyttat in från Sverige utgör grunden för böndernas handelsseglation I Stockholm byter de österbottniska bönderna sina produkter, såsom fisk och pälsar, mot säd och salt. Staten försöker begränsa bondeseglationen. Trots det uppstår det en "olaglig" hamn i den skyddade viken i närheten av Gamla Karlebys kyrka.

1620-ca. 1730
Tack vare tjärbränningen och skeppsbyggnadsverksamheten blir Österbottens ekonomiska betydelse allt större, och staten grundar nya städer för att koncentrera handeln. Emedan hamnen vid Kyrkbacken redan är för grund grundas Gamla Karleby år 1620 på en liten ås vid vikens mynning. Fartygen lastas i hamnen som är belägen i omedelbar närhet av torget. Gamla Karleby blir en av de viktigaste tjärhamnarna i riket.
Ca. 1730-1885
Den gyllene tiden för sjöfarten i Gamla Karleby börjar då staden år 1765 får rättigheter att idka utrikessjöfart. Då Stadssundet har blivit allt grundare har hamnen flyttats till området utanför Halkokari. Lastningen sker på redden och transporten till och från staden sker med pråmar. Området är även en betydande plats för skeppsbygge.
Ca. 1760-1885
Yxpilas skyddade vik används redan på 1700-talet som vinterhamn. Då den gamla hamnen blir allt grundare blir Yxpila även en plats för lastning och skeppsbygge. Man bygger den första gemensamma kajen på 1860-talet, och köpmännen börjar bygga sina villor. En telefonförbindelse med staden etableras redan 1878, men det långa avståndet bromsar utvecklingen av hamnen.
1885-
Järnvägen blir klar år 1885, och den gamla hamnen tas slutgiltigt ur bruk. Tjärhovet flyttas från stränderna vid Sundet till en plats vid banan till Yxpila. Fram till 1920-talet utvecklas Yxpila till en av de största trävaruhamnarna i Finland. I och med att Kemira (1945) och Outokumpu (1962) etablerar sig i hamnen blir den även en betydande industrihamn. Hamnens roll har förändrats; den är inte mera hemorten för stadens egna flotta utan en del av ett internationellt transportsystem.

 
Tillbaka i tiden Till början Framåt i tiden
De tidigaste skedena Staden föds Den gamla hamnen Yxpila träder fram Utvecklingen till storhamn
Fotogalleri Till hamnens sidor Kronologi
Författarna och feedback